Vzdialenosť medzi miestami a plánovač cestovania

Warunki korzystania ze strony internetowej

Korzystając ze strony internetowej, wyrażasz zgodę na te ustalenia, ogólne warunki użytkowania i przyjmujesz do wiadomości informacje prawne zawarte na stronie. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami korzystania, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony.

Ograniczenie do użytku prywatnego

Strona internetowa vzdialenost.sk jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego. Nie zezwala się na prezentowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, kopiowanie, publikowanie lub jakąkolwiek inną formę przekazywania lub sprzedaży informacji, usług lub produktów zawartych na stronie internetowej Distances.com bez uzyskania uprzedniej zgody właściciela.

Zawartość Strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi a każde niedozwolone wykorzystanie dowolnej treści zawartej na Stronie internetowej może oznaczać naruszenie Praw autorskich i innych powiązanych praw i regulacji prawnych stanu Tripstance.com.

Własność, prawa i odpowiedzialność

Treści, które nie są własnością Właściciela Strony internetowej są wykorzystywane za zgodą ich autorów/właścicieli i będą usunięte ze strony na ich prośbę.

Ograniczenie odpowiedzialności

Strona internetowa vzdialenost.sk do obliczania odległości między miejscowościami wykorzystuje dane pozyskane ze strony internetowej Maps.google.com. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej i karnej w zakresie zgodności danych z rzeczywistością.

Właściciel strony internetowej całkowicie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z wynikami korzystania ze stron internetowych w obrębie domeny vzdialenost.sk, działaniami użytkowników związanymi z użyciem bądź niewłaściwym użyciem zawartości stron internetowych oraz szkodami poniesionymi przez użytkowników i osoby trzecie związanymi z użyciem bądź niewłaściwym użyciem treści Stron internetowych Tripstance.com.

Modyfikacje powyższych Warunków korzystania i inne zasady prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian powyższych Warunków korzystania i innych warunków bez ostrzeżenia.

Najprv zadajte mesta