Projekt je poňatý ako pomocný nástroj pre rýchlu, jednoduchú a presnú kalkuláciu vzdušnej a cestnej vzdialenosti medzi miestami. Nástroj vypočítava vzdialenosť medzi miestami, nachádzajúcimi sa v nasledovných krajinách:

Najprv zadajte mesta